Платформа A2v10 довідкова система
EN


Випуск 42 - версії 7929-7930 (Травень 2023)

Xaml

  • В елемент управління DataGridColumn додано нову властивість MaxChars.
  • В елемент управління SheetCell додано нову властивість Height.
  • В елемент управління TagLabel додано нову властивість Outline.
  • В перечислення Icon додано нову іконку Logout.

Програмування клієнта

Програмування на сереврі

  • В обєкт оточення (IEnvironment) для модулів JavaScript додано властивість currentUser для отримання інформації про поточного користувача.