Платформа A2v10 довідкова система
EN


Випуск 43 - версії 7931-7951 (Листопад 2023)

Xaml

  • В перечислення Icon додано нові іконки Apply, Unapply, FolderBan, Assets.
  • В елемент управління Panel додано нову властивість Gap.
  • В елементи управління Selector, Static додано нову властивість MaxChars.
  • Додано опис елементів управління HtmlElement, HtmlAttribute.
  • Додано опис елементів управління Switch, Case, Else

Програмування клієнта