Платформа A2v10 довідкова система
EN


Випуск 39 - версії 7819-7894 (Вересень 2022)

Xaml

  • В перечислення Icon додано нові іконки Cart, Truck, FoldersOutline, Barcode, Qrcode, FileDownloadPdf, ModeDark, ModeLight, Upgrade.
  • Додано новий елемент управління TreeGrid.
  • В елемент управління Pager додано нову властивість CssClass.
  • В елемент управління SheetCellGroup додано нову властивість If.
  • В елемент управління Header додано нову властивість CssClass.
  • В елемент управління Dialog додано нові властивості SaveEvent, Placement.

Програмування клієнта